Prehranom ojačajte imuni sistem u borbi protiv koronavirusa

Imunološki sustav postoji kako bi zaštitio domaćina od štetnih čimbenika iz okoliša, posebno od patogenih organizama, koji mogu biti u obliku bakterija, virusa, gljivica ili parazita. Kako bi se nosio s takvim nizom prijetnji, ljudski imuni sistem evoluirao je tako da uključuje bezbroj tipova stanica, komunicirajućih molekula i funkcionalnih odgovora. 

Imunološki sustav je uvijek aktivan, provodi nadzor, ali se njegova aktivnost pojačava ako se pojedinac zarazi. Ova pojačana aktivnost popraćena je povećanom stopom metabolizma, koji zahtijeva izvore energije, supstrate za biosintezu i regulatorne molekule. Ovi izvori energije, supstrati i regulatorne molekule u konačnici potječu iz prehrane. Stoga je za vaš imuni sistem jako bitna adekvatna opskrba širokim rasponom hranjivih tvari.

Svijet je u zagrljaju pandemije uzrokovane infekcijom novim koronavirusom, a bolest povezana s infekcijom SARS-CoV-2 naziva se bolest koronavirusa otkrivena 2019. ili COVID-19. 

Važno je sažeti ulogu specifičnih hranjivih tvari koje će vaš imuni sistem barem na neki način pripremiti za adekvatnu antivirusnu obranu. 

Koronavirusi su velika skupina virusa koji su česti među sisavcima i pticama te uzrokuju respiratorne i, rjeđe, gastrointestinalne bolesti. Respiratorni simptomi uzrokovani koronavirusima mogu varirati od obične prehlade ili blage gripe, ali i teške upale pluća. U prosincu 2019. u Wuhanu, Kina, identificiran je novi tip koronavirusa koji uzrokuje upalu pluća i smrt. Ovaj novi koronavirus naziva se SARS-CoV-2 jer je genetski sličan SARS-CoV-u koji je izazvao izbijanje teškog akutnog respiratornog distres sindroma (ARDS)  koji je ozbiljno napadao ljudksi imuni sistem 2002. godine. 

Zapravo, SARS-CoV-2 je sedmi poznati ljudski koronavirus. Međutim, SARS-CoV-2 je nov za ljudski imuni sistem i stoga nije postojao temeljni postojeći prirodni imunitet protiv njega. To je vjerojatno razlog zašto se SARS-CoV-2 tako brzo proširio. 

Trenutačno ne postoji liječenje za infekciju SARS-CoV- 2 ili za COVID-19. Trenutne strategije imaju za cilj ograničiti širenje virusa sprječavanjem kontakta među ljudima te pružanje imunološke zaštite protiv SARS-CoV-2 kroz cijepljenje. Dodatno, treba poduzeti pristupe kako bi se osigurala dobra potpora za imuni sistem pojedinaca. Prehrana bi trebala biti na čelu pristupa.…